Tuesday, June 14, 2011

University

University bukan sahaja membentuk insan-insan yang bijak pandai namun tujuan university adalah untuk melahirkan insan yang boleh menyesuaikan diri dan berdikari dalam menjalani sesebuah kehidupan .

Perkara ini paling penting sebenarnya . Dunia luar tidak hanya memerlukan seseorang yang bijak pandai . namun dunia luar memerlukan seseorang pemimpin . Pemimpin di sini bukan bermaksud seseorang yang mentadbir sesuatu wilayah namun adalah pemimpin pada diri mereka sendiri .

Masa yang di beri hanya 4 bulan untuk memebuktikan siapa diri kita . Di sekolah menengah aku tak perlu menjadi seorang yang konsisiten . Tapi di sini aku harus menjadi konsisten kerana perkara tersebut juga di nilai .

No comments :

Post a Comment