Monday, April 29, 2013

Kejatuhan Tamadun dan Kaitan Dengan Kita

Tamadun bermula daripada tiada apa . Dan apabila manusia itu merasa tidak cukup, mereka akan berusaha untuk mencari yang lebih lagi . Tamadun menurut Ibn Khaldun adalah sesuatu yang lebih daripada cukup .

Apa yang dapat kita lihat, tamadun mempunyai beberapa peringkat.
1. Peringkat Awal
2. Peringkat Pertengahan
3. Peringkat Kemuncak
4. Peringkat Akhir .

Tamadun itu bagaikan pusingan roda, sekejap berada di atas dan sekejap berada dibawah .
Tamadun juga sama sifatnya seperti manusia .

Manusia pada mulanya miskin dan tiada apa . Kemudian dia mula sedar akan kedaifan itu dan kemudian mencari jalan untuk mengubahnya . Dan setelah sampai kejayaan, kemudian dia mula lupa diri dan lupa tuhan . Kemudian kealpaan menarik kepada kejatuhan mereka sendiri .

Begitu juga setiap tamadun yang sebelum ini, tiada apa yang kekal. Malah Malaysia juga akan musnah dan itulah hakikatnya yang harus kita terima . Cuma tunggu masa . Apabila pemerintahan bertukar kepada anak turun temurun, keadaan menjadi lebih sukar kerana si anak tidak tahu apa perjuangan si bapa pada awalnya.

Movie "In Time" lakonan Justin Timberlake kini bermainan dalam fikiran aku sekarang. Barulah nampak mesej filem tersebut . Wang dan nyawa mereka adalah satu iaitu masa yang juga umur mereka, setiap hari harga keperluan harian mereka meningkat . Kenaikan harga bukan kerana kesukaran mendapatkan bahan mentah, tapi hakikatnya untuk si penindas dapat hidup lebih lama .

Dunia realiti juga begitu, kenaikan harga barang untuk apa ? Apa yang aku nampak cuma pengerahan tenaga si buruh untuk bekerja lebih masa . Terpaksa mereka bekerja lebih masa untuk si penindas yang di atas. Si buruh bekerja demi mendapatkan sesuap nasi .

No comments :

Post a Comment